การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน สามารถทำให้การอาบน้ำอุ่นช่วยลดความเหนื่อยล้า ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจากการทำงาน หรือหลังจากเล่นกีฬาหนัก ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี