การติดตั้งปั๊มน้ำที่ถูกต้อง ควรจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการติดตั้ง และควรติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งาน