การซ่อมท่อน้ำที่แตก ควรเตรียมอุปกรณ์ซ่อมท่อประปาให้พร้อม จะแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้ ท่อใต้เพดาน ท่อในผนัง และท่อประปาใต้ดิน