การซักผ้าสำหรับคนติดเชื้อโควิด ควรซักในอุณหภูมิที่สูง 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือร้อนกว่านั้น และควรแยกซักกับผู้อื่น