ควรเลือกขนาดปั๊มน้ำและแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับระดับความลึกของบ่อน้ำและปริมาณในการใช้งาน ซึ่งต้องมีวิธีคำนวนการใช้กำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมตามขนาดของปั๊ม