ท่อน้ำร้อน จะต้องทนอุณหภูมิขณะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียสท่อที่เหมาะสำหรับขนส่งน้ำร้อนมีอยู่มากมายหลายชนิดของต่างประเทศจะมีค่อนข้างหลากหลาย