วิธีกำจัดตะไคร่น้ำบนพื้นปูนมีหลายวิธี สามารถหาอุปกรณ์ในบ้านใกล้ตัวมาใช้ในการกำจัด แต่หากใช้วิธีการที่มีสารเคมี ควรระวังและใส่อุปกรณ์ป้องกัน