6 วิธีการแก้ไขปั๊มน้ำ หากเกิดปัญหาปั๊มน้ำมีการทำงานที่ติด ๆ ดับ ๆ แต่หากเกิดการรั่วไหลมากเกินไปให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

วิธีทำความสะอาดร่องยาแนว มีหลายวิธีและหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทพื้นกระเบื้อง และปริมาณคราบที่ฝังแน่น

การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยขณะใช้งานเป็นหลัก เพราะฉะนั้น ต้องมีการทดสอบความเรียบร้อยของสายไฟ รวมถึงการติดตั้งสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ความอับชื้นบนพื้นที่ในห้องน้ำ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีแมลงในห้องน้ำ เนื่องจากมันเป็นแหล่งอาหารและแหล่งวางไขของแมลง เพราะฉะนั้น ต้องหมั่นทำความสะอาดห้องน้ำและท่อระบายน้ำ