การขอมิเตอร์น้ำนั้นสามารถไปของได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคหรือประปานครหลวงตามเขตที่เราอยู่ได้เลย แต่ต้องเป็นมีเอกสารอะไรบ้างมาดูกัน

การขอมิเตอร์น้ำ

ในการขอมิเตอร์น้ำจำเป็นต้องใช้เอกสารหลายอย่างตามที่การประปาแจ้งมามีดังนี้ 

กรณีผู้ขอใช้น้ำที่มีสัญชาติไทย ใช้หลักฐานดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ขอติดตั้งประปา (กรณีสถานที่ขอติดตั้งกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนละสถานที่กัน)
  3. กรณีผู้ขอใช้น้ำมิใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
  4. หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา
  5. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา
  6. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลอื่นๆ ให้เจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา

กรณีผู้ขอใช้น้ำที่ไม่มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ) ใช้หลักฐานดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแสดงตัวตน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ
  3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดง กรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอน้ำ

โดยต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ไปที่ทำการประปาตามพื้นที่ที่เราอยู่ เพื่อขอใช้น้ำประปาหรือขอมิเตอร์น้ำประปา

ประเภทของการขอน้ำประปา

1.การติดตั้งประปาใหม่ ใช้สำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน

2.การติดตั้งถาวร ใช้สำหรับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ครอบครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

3.การติดตั้งชั่วคราว ใช้สำหรับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือขอใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ

โดยสามารถโทรสอบถามหลายละเอียดได้ดังนี้

การประปานครหลวง โทร. 1125  การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662

ปั๊มบ้านบอกต่อ! กับเกร็ดความรู้เรื่องปั๊มน้ำ และสารพัดวิธีแก้ปัญหาจุกจิกภายในบ้าน เรามีคำตอบให้คุณได้ทุกวัน
น้องปั๊มบ้านมีบริการซ่อม ติดตั้ง และจำหน่ายปั๊มน้ำ
– ช่างเข้าหน้างานภายใน 1-3 ชม.
– รับประกัน(งานซ่อม 15 วัน) (งานติดตั้ง 90 วัน)
– ทั่วกรุงเทพปริมณฑล และทั่วประเทศ(บางพื้นที่)
เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงทีและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกกันอีกด้วยครับ
แจ้งปัญหาหรือปรึกษาฟรีเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
โทร 095-768-8937 หรือ Add line id : @pumpban
ในเวลาทำการ จ-เสาร์ 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดนักขัตฤกษ์