การใช้เทคโนโลยี IoT ในระบบการประปาสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรน้ำ ลดการสูญเสียน้ำ และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบอย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้การนำ IoT มาใช้ยังช่วยให้การบริหารจัดการน้ำมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น