ฝักบัวแบบ Rain Shower จะต่อลงมาจากเพดานน้ำจะไหลเหมือนฝนตก ส่วนฝักบัวแบบ Head shower ตัวฝักบัวจะยื่นออกมาจากผนัง ตัวฝักบัวต่อตรงกับท่อประปานั่นเอง