แอร์ชาร์จเจอร์ (Air Charger) คือ ตัวเติมอากาศ เพื่อเติมอากาศและแรงดันน้ำให้แก่ปั๊มน้ำ ซึ่ง Air Charger ทำหน้าที่เติมอากาศหรือเติมลมในแท้งเหล็กของปั๊มถังกลมหรือปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดถังแรงดันนั่นเอง