หัวขับวาล์ว หรือ valve actuator คืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิด – ปิดวาล์ว เนื่องจากวาล์วอาจจะไม่สามารถใช้คนเข้าไปเปิด – ปิด เช่น วาล์วใหญ่เกินไป หรือสถานที่คนไม่สามารถเข้าไปได้ เป็นต้น