หลายคนคงเคยประสบกับปัญหาสายยางบิด งอ หรือพันกันยุ่งเหยิง ในขณะที่กำลังนำสายยางออกมาใช้ ทำให้เราใช้งานสายยางได้อย่างไม่สะดวก ทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับสายยางจนเกิดการชำรุดในที่สุด