Bearing (แบริ่ง) หรือ ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนของเพลาเพื่อการรองรับการเคลื่อนที่ เพื่อให้การเคลื่อนที่นั้นทำงานได้ในแนวตรงทั้งแนวแกนและแนวรัศมี