เมฆที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าและฝนที่ตกลงมา เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมต้องเกิดขึ้น ชวนอ่านบทความนี้เพื่อหาคำตอบร่วมกันและเพื่อให้เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติกันมากขึ้น