ไม่ว่าบริเวณใดภายในบ้าน หากตรงนั้นมีการติดตั้งสวิตช์ไฟหรือเต้ารับไฟ นั่นหมายถึงพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะห้องน้ำซึ่งมีโอกาสที่ละอองน้ำจะกระเด็นเข้าไปยังรูเต้ารับไฟ