เมื่อเป็นเจ้าของในสิ่งที่ชอบอย่างกระเป๋าหนัง ผู้ใช้งานควรใส่ใจ ดูแลรักษา เพื่อให้กระเป๋าคู่ใจนี้อยู่ข้างกายไปอย่างยาวนาน