ในทุกวันนี้ที่เป็นสังคมแห่งการเร่งรีบ เครื่องซักผ้าจึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ การเลือกซื้อเครื่องซักผ้าแต่ละครั้งจึงสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง