ข้อดีและข้อเสียของเครื่องซักผ้าฝาหน้าและฝาบน ที่ให้ประสิทธิภาพในการซักผ้าที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะได้เลือกประเภทที่นำไปใช้ให้เหมาะกับการใช้งานทั้งแบบครัวเรือนหรือเพื่อหารให้บริการซักผ้า

ในทุกวันนี้ที่เป็นสังคมแห่งการเร่งรีบ เครื่องซักผ้าจึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ การเลือกซื้อเครื่องซักผ้าแต่ละครั้งจึงสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง