รู้หรือไม่ว่า เขื่อน มีความสำคัญต่อหลายชีวิต เพราะพลังงานน้ำมหาศาลสามารถทำลายได้ทุกสิ่ง แต่หากมีเขื่อนสำหรับกักเก็บน้ำ พลังงานน้ำให้อยู่ในบริเวณ หรือสถานที่ที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ บทความนี้ชวนทำความรู้จักกับแหล่งกักเก็บพลังงานน้ำ