ปัญหาน้ำประปาไหลช้าหรือไหลไม่แรง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเกิดความยุ่งยาก ไม่สะดวก แต่จะดีกว่าหากเรามาลองหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมน้ำประปาถึงไหลช้า เพื่อให้เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด