คนที่เลี้ยงปลาคงจะทราบกันดีว่าการเลี้ยงปลา โดยไม่ได้ให้อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องปั๊มอากาศเพื่อจ่ายออกซิเจน เพราะในพื้นที่ปิดไม่มีอากาศมาสัมผัสกับแหล่งน้ำโดยตรง