หากวันหนึ่งฝักบัวที่ใช้เกิดการชำรุดขึ้นมา เช่น มีอาการรั่วซึม อุดตัน หรือเสื่อมสภาพ ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณสามารถทำการเปลี่ยนฝักบัวได้ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งหัวฝักบัว และสายฝักบัว