อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่หลายคนต้องรู้จัก เพราะใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้า