ระบบรดน้ำต้นไม้แบบสปริงเกอร์เป็นการรดน้ำต้นไม้ ที่ทำการบีบอัด และฉีดน้ำออกมาให้เป็นสาย ซึ่งจะหมุนเหวี่ยงไปโดยบริเวณรอบต้นไม้ ที่ปลูกเอาไว้ ซึ่งเป็นการลดอุณหภูมิสำหรับพื้นที่ตรงนั้นให้มีความเย็นลง