การสกัดน้ำฝนเพื่อรวมเข้ากับระบบน้ำประปามีประโยชน์มากมาย รวมถึงลดความเครียดในแหล่งน้ำจืด ประหยัดต้นทุน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ระบบเก็บเกี่ยวน้ำฝนและการใช้น้ำฝนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่นำมาบริโภค ครัวเรือน ธุรกิจ และชุมชนสามารถบรรลุการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในขณะที่พิจารณาข้อบังคับท้องถิ่นและการบำรุงรักษาระบบ การสกัดน้ำฝนอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลในการเสริมน้ำประปาแบบดั้งเดิมและส่งเสริมความยืดหยุ่นของน้ำเมื่อเผชิญกับความท้าทายด้านน้ำที่เพิ่มขึ้น