แนะนำวิธีไล่ลมออกจากปั๊มน้ำ สามารถทำเองได้ ซึ่งเกิดจากอากาศที่ยังหลงเหลืออยู่ในปั๊มน้ำ และทำให้เกิดปัญหาปั๊มน้ำทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ