วิธีการเปลี่ยนสะดืออ่างล้างหน้า มีดังนี้ 1. คลายน็อตที่ยึดสะดืออ่างกับท่อน้ำทิ้งออก 2. ใช้ประแจ หรือ คีมล็อก คลายเกลียวแปดเหลี่ยมใต้สะดือ 3. ใช้เทปพันเกลียวพันรอบเกลียวของสะดืออ่าง