วิธีตรวจสอบท่อประปารั่ว ทำได้ง่าย ๆ ให้ทำการปิดก๊อกน้ำภายในบ้านทุกจุดแล้ว ให้ตรวจเช็คที่มาตรวัดน้ำอีกครั้งว่ายังทำงานอยู่หรือไม่