ถังเก็บน้ำจะมีตะกอนปนมากับน้ำที่เราใช้อยู่ในทุกๆวัน หากไม่ทำความสะอาดอาจจะมีตะกอนและสิ่งแปลกปลอมปะปนมา