วิธีการล้างมือที่ถูกวิธี จะช่วยป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเป็นอย่างมากที่จะต้องรักษาสุขอนามัย