การทำงานของวอเตอร์เจ็ท แต่ละชนิด และวอเตอร์เจ็ทที่สามารถตัดวัตถุพื้นผิวแข็งได้ เพื่อที่จะได้เลือกนำไปใช้งานได้ถูกต้อง