น้ำยาล้างห้องน้ำมีคุณสมบัติที่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในห้องน้ำได้ แต่ต้องแลกมาด้วยการมีฤทธิ์ที่เป็นกรดและอันตราย