ขวดพลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วทิ้ง ด้วยวิธีการล้างขวดพลาสติกหรือขวดปากแคบง่าย ๆ