ระบบน้ำในเมืองใหญ่เผชิญกับความท้าทายหลายประการเนื่องจากความหนาแน่นของประชากรและการใช้ทรัพยากรที่มีข้อจำกัด ด้านล่างนี้คือประเด็นหลักๆ ในการจัดการน้ำในเมืองใหญ่พร้อมกับการวางแผนและกลยุทธ์ที่ใช้ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้