รูปแบบการติดตั้งปั๊มน้ำ สำหรับบ้าน 1-2 ชั้นจะเป็นตามที่พบเห็นกันทั่วไป แต่ถ้าสำหรับบ้าน 3-4 ชั้นแล้วติดตั้งแบบเดียวกันอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน