แนะนำระบบรดน้ำอัตโนมัติแต่ละแบบ ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ช่วยรดน้ำ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านแรงงานได้ และสามารถจะเลือกใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด