ระบบกรองน้ำ UF เป็นการกรองน้ำประปาซึ่งสามารถจะกรองอนุภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค เชื้อไวรัสที่มีขนาด 0.01 ไมครอนกักเก็บไว้ก่อนนำไปใช้งาน