ระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม จะกรองน้ำที่ใช้แล้วภายในโรงงานให้ปลอดภัย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ก่อนจะเลือกติดตั้งในโรงงาน ควรคำนึงถึงความเป็นมืออาชีพของวิศวกรที่ควบคุมการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และความได้มาตรฐานของบริษัทที่จะเข้ามาติดตั้ง