การติดตั้งปั๊มน้ำ โดยมาตรฐานจะมี 2 ระบบ ซึ่งจะใช้กันทั่วไป แต่ก็ยังมีการติดตั้งปั๊มน้ำ 4 ระบบ เพื่อไว้สำรองกรณีที่น้ำในแท้งค์หมด และน้ำจากท่อเมนไหลอ่อน