เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จะช่วยให้ประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 30-50 %