ปั๊มน้ำ มีหน้าที่ในการจ่ายน้ำเข้าและสูบน้ำออกจากสถานที่ที่ต้องการ ดังนั้น เมื่อปั๊มน้ำมีประโยชน์ขนาดนี้ เราก็ควรหมั่นทำความสะอาดปั๊มให้พร้อมต่อการใช้งานเสมอ