ผักไฮโดรโปนิกส์ปลูกง่าย กินได้ ขายดี ปัจจุบันมลพิษ มลภาวะมากขึ้นทุกวัน การดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกยิ่งสำคัญ เริ่มตั้งแต่การเลือกอาหารที่ดี เน้นธรรมชาติ ปลอดสารพิษ หลายคนจึงนิยมปลูกพืชผักรับประทานเอง วันนี้ชวนไปรู้จักกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์