ปั๊มน้ำได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญ เพราะน้ำที่ส่งมาอาจจมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หากมีเครื่องปั๊มน้ำจะช่วยเพิ่มแรงดันให้ส่งน้ำไปได้ไกล