ข้อดีและข้อเสียของเครื่องซักผ้าฝาหน้าและฝาบน ที่ให้ประสิทธิภาพในการซักผ้าที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะได้เลือกประเภทที่นำไปใช้ให้เหมาะกับการใช้งานทั้งแบบครัวเรือนหรือเพื่อหารให้บริการซักผ้า