รูปแบบการติดตั้งปั๊มน้ำ สำหรับบ้าน 1-2 ชั้นจะเป็นตามที่พบเห็นกันทั่วไป แต่ถ้าสำหรับบ้าน 3-4 ชั้นแล้วติดตั้งแบบเดียวกันอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ปั๊มน้ำพิจารณาจาก จำนวนชั้นของบ้าน มีก๊อกน้ำทั้งหมดกี่จุด ตำแหน่งของการติดตั้งปั๊มน้ำ และ โอกาสการใช้น้ำพร้อมกัน

การติดตั้งปั๊มน้ำในบ้าน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะทำให้น้ำไหลแรงขึ้น หมดปัญหาน้ำไหลเบาหรือน้ำไม่ไหลได้