วิธีตรวจสอบน้ำรั่วซึมจากท่อประปา สามารถตรวจสอบด้วยตนเอง โดยเริ่มจากตรวจสอบจากค่าน้ำในแต่ละเดือนว่าผิดปกติหรือไม่ หากสูงผิดปกติให้สันนิษฐานว่า อาจเกิดน้ำรั่วซึมจากท่อประปาเกิดขึ้น จากนั้นจึงสังเกตจากเสียงน้ำไหลที่ผิดปกติ และการมีน้ำซึมตามผนังบ้าน