เหตุผลที่จะต้องมีการติดตั้งระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ก็เพื่อที่สมาชิกทุกคนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ขาดแคลนน้ำ และมีสุขอนามัยที่ดี

การติดตั้งปั๊มน้ำในบ้าน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะทำให้น้ำไหลแรงขึ้น หมดปัญหาน้ำไหลเบาหรือน้ำไม่ไหลได้

น้ำประปาที่ดีและมีคุณภาพ จะเป็นน้ำที่มีความใส สะอาด ไม่มีกลิ่นหรือสารใด ๆ ปนเปื้อน แต่ถ้าหากว่าน้ำประปาในบ้านของเรามีตะกอนสีขาว ๆ อยู่ นั่นแสดงว่าน้ำประปาในบ้านของเรานั้นไม่มีคุณภาพ

ระบบประปามีส่วนสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบที่ทำการจ่ายน้ำที่สะอาดไปยังจุดที่ใช้งานต่าง ๆ ในปริมาณ และแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน