ท่อ Sleeve (สลีฟ) คือ การวางท่อ PVC ในลักษณะแบบลอด ที่นิยมนำมาใช้ในการติดตั้งท่อผ่านพื้น ผนัง และคาน เพื่อเป็นช่องเอาไว้สำหรับเดินท่อน้ำ ท่อลม หรือท่อร้อยสายไฟ